Økt behov for modernisering og usikkerhet er grunnen til at bedriften legger ned - syv ansatte mister jobben

– Det er alltid beklagelig når man er nødt til å legge ned en virksomhet, spesielt i hensyn til de ansatte.