Vil se på hvor mange boliger som brukes som fritidsbolig: – Kan føre til at vi bedre forstår nedgangen i folketallet

Artikkelen er over 1 år gammel

Formannskapet skal nå se på kostnadene ved en undersøkelse om hvor mye av boligmassen i kommunen som brukes som fritidsboliger. Det er både Jørn Magdahl og Tom Mello enig i at kan gi et godt grunnlag for debatten rundt boplikt.