Vil rive og bygge boligkompleks med 70 leiligheter her

Eierne av denne tomten ønsker å bygge et boligkompleks med rundt 70 boenheter.