Vil rive hytta og bygge ny: – Hytta er gammel og i dårlig forfatning

– Areal for ny fritidsbolig er omtrent identisk med eksisterende bygningsmasse som planlegges revet.