Vil rive 1950-tallshytta og bygge nytt på Tjøme

I Gamle Engøvei 73 på Tjøme har det over en god stund vært planer om å rive hytta som står her i dag og bygge nytt. Nå er det nylig søkt.