Gunnar Hansø:

Vindkraftparken må ikke komme for nær nasjonalparken. På den andre siden trenger vi mer energi og et sted må vi ta den fra. Jeg er ikke ubetinget enig at denne kraften skal kunne eksporteres til utlandet. Skal vi betale samme pris som de som bor i England og Frankrike blir det feil. Vi bor i et kaldt land. Uten strømstøtte går ikke det hvis vi skal betale det samme for strømmen som folk sør i Europa.

Ingrid Jansen:

- Jeg tenker ikke svart/hvitt i forhold til vindkraft. Det ser ikke så galt ut og vi trenger mer energi. Men vi bør ta vare på oss selv først og fremst og ikke eksportere energien fra vindmøllene. Det vil bare eskalere strømprisene enda mer.

Dag Schønning-Olsen:

- Hele vindmølleprosjektet er "bort i natta" dumt. Hvis ikke denne regjeringen tar tilbake kraften og leverer den tilbake folket, vil den synke som en stein. Nå må de vise god, gammeldags norsk handlekraft. Det går ikke å kommersialisere noe som ikke har med det kommerse å gjøre. Energi er en infrastrukturell forutsetning for å leve et liv. Bare se på geografien. Norge ligger i utkanten av alle markeder. Industrien er avhengig av rimelig energi. Det er lang vei til alt. Det er kaldt om vinteren. Dessuten er ytre Oslofjord lekeparken min som seiler. Jeg passeres her på vei til Skagen og til Sørlandet. Da vi passerer de store vindkraftanleggene langs danskekysten må holde oss flerfoldige nautiske mil unna. Slike anlegg vil totalt forandre farvannet utenfor Færder.

Per Arne Evensen:

- Jeg er for fornybar energi hvis det ikke gir skader på dyreliv. Jeg er positiv til vindmøller, men ikke for å forsyne Europa med mer strøm. Det blir feil å bygge vindmøller for å eksportere kraft. Det vil gi fortsatt høye priser og usikkerhet.

Freddy Larsen:

- Vi trenger mer energi, men den bør ikke eksporteres. Nå er det på tide at vi begynner å tenke på oss selv.