Vil bygge om og fradele på Hvasser - kommunen varsler avslag

- Hovedombygging, mener Færder kommune at planene det er søkt om på Hvassereiendommen er. De varsler avslag.