Vil bygge nye trapper i strandsonen på Tjøme - det syns ikke Fylkesmannen noe om

- Økt privatisering av strandsonen, mener Fylkesmannen om planene en hytteeier har for fritidseiendommen ved Røssesundet.