Vi tipper du blir overrasket: Dette må du betale i kommunale avgifter i 2021

I desember vedtok politikerne i Færder hvor mye du må betale for tjenestene vann, avløp, renovasjon og feiing i 2021.