Gå til sidens hovedinnhold

Over 1.500 ungdommer er ensomme i Vestfold

Artikkelen er over 3 år gammel

Over 1.500 elever på ungdomsskolen føler på ensomheten i Vestfold.

(Tønsbergs Blad)

Det kommer fram i Ungdata-undersøkelsen 2017, som gir et oppdatert bilde av norske ungdommers fritidsaktiviteter og hvordan de har det.

Årets Ungdata-rapport tar for seg de mest sentrale områdene i ungdommens liv. I Vestfold har 7.609 ungdomsskoleelever deltatt og tjue prosent svarer at de er plaget av ensomhet.

– I hovedsak har de aller fleste norske ungdommer det bra og lever aktive liv. Likevel viser rapporten at mange unge opplever bekymringer i hverdagen, sier Helena Bisgaard og Kristin Gjelstad i Vestfold Røde Kors.

LES OGSÅ: – Jeg har blitt mobbet hele livet, fra jeg gikk i barnehagen til slutten av videregående

Har fått ungdomshus

De jobber med forebyggende tiltak for å trygge barn og unges oppvekstvilkår, og erfarer at flere opplever en barndom og ungdomstid preget av store utfordringer.

– Særlig er det mange jenter som opplever skolen som stressende. Årets undersøkelse viser ikke bare omfanget av ensomhet, men også at omfanget av psykiske helseplager fortsetter å øke hos gutter og jenter, sier Helena Bisgaard, som er prosjektleder for ungdomstilbudet «Fellesverket».

– Som samfunn har vi et ansvar for å tilrettelegge for tilbud og aktiviteter som alle kan delta på. Og det må være lavterskeltilbud hvor ungdom ikke behøver å melde se på, men kan stikke innom og bli med hvis de har lyst, fortsetter hun.

Årets Ungdata-rapport viser videre at båndene mellom ungdom og foreldre er blitt forsterket, og at de siste årenes nedgang i alkoholbruk, røyking og snusing fortsetter.

 

I Vestfold svarer over halvparten av ungdommene i undersøkelsen at de savner et sted hvor de kan treffe andre ungdommer. I Tønsberg har de fått «Fellesverket», som er Røde Kors' nasjonale satsing på ungdomsarenaer.

– Vi holder til i Kockegården i Tollbodgaten og gir gratis aktiviteter til alle i alderen 13 til 25 år, forteller prosjektleder Bisgaard.

LES OGSÅ: Elise er en av mange unge som sliter med å få jobb. Nå har pensjonist Arne en klar melding til bedriftene

Vil ha egen koordinator

Årets Ungdata-rapport dekker områdene foreldre, venner, nærmiljø, utdanning, fritid, helse, rusmiddelbruk, mobbing, vold og regelbrudd.

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus står for den nasjonale koordineringen, mens de regionale ruskompetansesentrene gjennomfører undersøkelsene i kommunene.

– Røde Kors er opptatt av å sette søkelys på oppvekstvilkårene for barn og unge. For å hjelpe dem som virkelig trenger det, er vi avhengig av å skaffe oversikt over behovene i samfunnet, forklarer Gjelstad, som er koordinator for «Ferie for alle» og assisterende daglig leder i Vestfold Røde Kors.

Røde Kors har også undersøkt åtte av de største humanitære behovene i Norge i samarbeid med Statistisk sentralbyrå i rapporten «Sosial Puls», som ble utgitt i høst.

– Halvparten av behovene er direkte knyttet til barn og unge og ytterligere tre – rusavhengighet, psykisk sykdom og sosialhjelpsmottakere – er utfordringer som ofte har opphav i oppvekst, forteller Gjelstad.

– Ønsket vårt er en kraftig satsing på oppvekst og at kommunene setter av midler til en stilling som koordinerer tilbudene til sårbare barn og unge. For tilbudene finnes, men de når ikke alltid fram til målgruppen, sier Gjelstad og Bisgaard. 

De håper Norges første ungdomshelsestrategi som regjeringen la fram i fjor vil fungere etter målsettingen.

Strategien viser hvordan myndigheter, kommuner og tjenestene kan bidra til at ungdom og unge voksne har de beste forutsetninger for å oppleve mestring fysisk, psykisk og sosialt. Målet er at de skal kunne leve gode liv.

– Frivillige i Vestfold gjør en stor innsats for sårbare barn og unge, ensomme og andre som trenger et medmenneske i hverdagen, i tillegg til de mange hjelpekorpsene som er tilgjengelig og i beredskap døgnet rundt, sier fylkesleder Reidar Falkensten i Vestfold Røde Kors.

LES OGSÅ: Slik fikk de bygge luksushus på Tjømes mest populære offentlige strand

Vestfold Røde Kors satser på barn og unge

■ Vestfold Røde Kors ble stiftet i 1947 og er til stede for dem som trenger det mest i Vestfold med til sammen 13 lokalforeninger og over to tusen aktive frivillige.

■ Røde Kors satser på barn og unge gjennom flere ulike tilbud.

■ «Fellesverket» er en nasjonal satsing på ungdomsarenaer og finnes i flere byer, deriblant Tønsberg. Dette er et sted der ungdom møtes for å henge, snakke og spille sammen med trygge voksne til stede.

■ Videre har Røde Kors «Ferie for alle»-tilbudet og «Kors på halsen», som er et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet.

■ Barnas Røde Kors (BARK) en møteplass med aktiviteter for barneskolebarn.

■ Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp (RØFF) et tilbud til ungdom i alderen 13 til 17 år. 

 

Hva kan du gjøre for å bli mindre ensom?

■ Det å føle seg ensom når du er mye alene, er tegn på at du ikke får kontaktbehovet ditt dekket.

■ Innrøm ensomheten – da kan du gjøre noe med den.

■ Våg å møte blikket til folk, smil og vis at du ønsker kontakt.

■ Ta initiativ til å gjøre noe du liker sammen med noen du syns virker hyggelig.

■ Vennskap oppstår ofte gjennom felles interesser. Dyrk dine interesser og gjør det sammen med noen.

■ Takk ja til invitasjoner du får.

■ Vær oppmerksom på folk rundt deg, og raus med komplimenter.

Kilde: Psykolog Solfrid Raknes/www.ung.no

Kommentarer til denne saken