Her blir brannsjefen irettesatt av styrelederen etter rot med branntilsyn

Rotet rundt branntilsynet av Bjerkely skole og kirke i Undrumsdal kunne vært løst bedre og raskere, var budskapet.

Artikkeltags