Hans Marius Råstad har vært leder i velforeningen på Torød i mange år. Hvor mange år, er han ikke sikker på, men det skal ha vært siden tidlig på 2000-tallet. Nå går han inn i sin siste periode, men det var noen som ønsket det annerledes.

- Vi startet møtet med valg av styret. Vi var fornøyde med at vi blant annet har fått inn nye og yngre krefter. Idet vi oppfattet at styret var klappet inn, meldte imidlertid Morten Glenna seg med forslag om en annen styresammensetning, sier Råstad.

Morten Glenna er lokallagsleder i Færder Frp. Han skal ha foreslått Arne Magnus Berge som ny leder av velforeningen på Torød. Berge er også godt kjent fra politikken på øyene.

- De hadde samlet en gruppering på rundt femten personer, med flere kjente navn fra lokalpolitikken. Det var imidlertid ikke nok til å oppnå noe flertall for det alternative styret, sier Råstad.

- Kuppforsøk

Den mangeårige vellederen har gjort seg sine tanker om det som skjedde.

- Jeg oppfatter det som en ren politisk handling, et kuppforsøk, og jeg synes det er synd hvis noen skal bruke velforeningene til å fremme sin politikk. Jeg vil advare andre velforeninger om at noe liknende kan skje også der. Det viktigste for en velforening, er at man gjør det man kan til glede for lokalsamfunnet.

Han oppfattet at det som skjedde gjorde noe med stemningen på møtet.

- Det preget møtet, og jeg synes også det er viktig å beklage overfor dem som synes det ble en litt ubehagelig opplevelse i det de kom i en uventet skvis og måtte ta stilling til et kupp, sier Råstad.

Han og styret som ble valgt ønsker ikke å lage en veldig konflikt ut av dette, men synes det er viktig at det som skjedde kommer ut. Flere har også kontaktet Øyene om saken i tiden etter møtet. På Facebook-siden "Hva skjer på Torød" er det som skjedde også blitt kommentert.

- Må si jeg følte stort ubehag da vedkommende som prøvde å «kuppe» et nytt styre i vellet gikk til navngitt personangrep på formann i vellet. Kritikk er alltid enkelt å komme med, men hva med å ta fram alt det gode disse personene har gjort for bygda vår? Hvorfor har de ikke klart å melde inn til nåværende styre at de ville komme med forslag til helt nytt styre, kaste det gamle? Dette kom etter at det nye styret, med flere unge styremedlemmer, var klappet inn, skriver for eksempel en.

- Ikke et kuppforsøk

Men hva tenker motparten. Var det egentlig et kuppforsøk?

Vi har spurt Arne Magnus Berge, som var foreslått som leder for det alternative styret.

- Nei, det var ikke noe kuppforsøk. Det er tragisk å bruke den beskrivelsen av det. Hvis det er noen som står for et kupp, er det Råstad selv. Velforeningens forslag til nytt styre ble presentert over bordet på møtet og var ikke sendt ut på forhånd. Det er et styre Råstad har satt sammen. Her kunne man isteden satt ned en valgkomité på forhånd, da hadde dette blitt profesjonelt og ryddig. Det vi kom med, var et alternativ til velforeningens forslag, sier Berge.

Han synes ikke noe om måten Torød krets vel er blitt drevet på de siste årene. Og det selv om Berge selv satt som styremedlem inntil dette siste valget, i hvert fall ifølge foreningens oppføring i Brønnøysundregisteret.

- Det er ikke blitt kalt inn til styremøter. Råstad har drevet velforeningen for egen regning i 15 år. Jeg oppfatter Råstad som en kar med mange gode tanker, men han er egenrådig. Jeg mener for eksempel vi må tenke mer utvikling for å beholde skolen og få butikk igjen, sier Berge.

- Råstad mener deres forslag til alternativt styre ville gjort velforeningen til noe politisk?

- Det handler ikke om det, men at vi tror det er nyttig å ha med folk med politisk erfaring, som kjenner prosessene. Jeg er ikke bundet av noe partiprogram, men vile gjort det jeg oppfatter er best for Torød.

- Råstad sier han går inn i sin siste periode, vil du jobbe for å overta hans rolle?

- Ikke sånn som det er lagt opp nå. Det som skjer er tragisk for Torød krets vel og legitimiteten fremover, synes Berge.

Morten Glenna, som fremmet det alternative forslaget på møtet, synes også Råstad har hatt en altfor sterk posisjon i velforeningen.


- Det har vært som én mann har hatt sin private velforening. Mange deler den oppfatningen. Nå er det midlertid valgt et nytt styre som vi må forholde oss til og som vi har spurt om å ha en dialog med. Så får vi se hva svaret på det blir.

- For egen regning?

Vi har gitt Råstad mulighet til å svare på kritikken fra Berge og Glenna.

Råstad starter med å avvise påstanden om at det ikke er blitt avholdt styremøter.

- Det er avholdt styremøter hvert år og vi har referater fra dem. Jeg oppfattet det slik at Berge ikke ville ha noen rolle i velforeningen lenger da han gikk inn i politikken. Hvis det er noe han har reagert på, kunne han vel bare sagt fra? Vi bor 250 meter fra hverandre, sier Råstad.

Han avviser også påstanden om at han har drevet velforeningen for egen regning.

- At jeg har vært en synlig og sterk leder, skal ikke underslås, men jeg har ikke drevet velforeningen alene. Vi er flere om dette. Er man synlig, er det lett å stille seg for hugg. Alt som er sendt inn fra velforeningen til kommunen er jo også underskrevet av leder, påpeker Råstad.

Han føler ikke noe ansvar for at lokalmiljøet står uten matbutikk.

- Butikken ble lagt ned på grunn av manglende renhold, rotter og dårlig drift. I alle utbyggingssaker dyttes skolen foran. To større utbyggingsporsjekter er på gang. At det ikke er bygging og utvikling på Torød, stemmer ikke, sier Råstad.

Etter boka?

Berge reagerer blant annet på at det ikke ble satt ned en valgkomité da et nytt styre skulle settes sammen i velforeningen.

- Og det er ikke sikkert at alt er helt etter boka, men vi har holdt en velforening i gang. Det som har skjedd i velforeningens regi har vel stort sett vært positivt for Torød?

- Men velforeningens forslag til nytt styre kunne kanskje vært presentert på forhånd?

- Det kan du si. Men jeg synes også Berges gruppering kunne sagt fra på forhånd om misnøyen og tanken om å fremme et alternativt styre. Torød er ikke større enn som så. Det er synd det er så dårlig kommunikasjon i bygda vår, avslutter Råstad

Styret

Det styret som ble valgt på møtet er for øvrig satt sammen som følger:

Leder: Hans Marius Råstad

Nestleder: Jan Brendalsmo

Sekretær: Maria Etnestad Drivdal

Kasserer: Per Trygve Eitrem

Styremedlemmer: Ivan Johannessen, Sunniva Hatlestad-Hall og Ingrid Sina Holager Klingvall.