Velforeningen er imot etablering av omsorgsboliger i nærområdet: – Jeg skjønner deres bekymringer

Tidligere denne uken skrev Øyene om Kjøpmannskjær Vel og deres reaksjon på at det nå skal utredes om det skal etableres åtte boenheter på Kjøpmannskjær for personer med psykiske lidelser og rusproblemer. Styreleder Atle Sørensen Doksrud fortalte at de sju boligene som allerede er etablert i området, på Lysheim, fører med seg nok problemer.