Veierland Vel vil legge til rette for både flere fastboende og turister - les deres ønskeliste til kommunen

- Det er uholdbart at enkelte hus ikke igjen kan tillates benyttet som bolig når de dokumentert har vært benyttet til dette tidligere, mener Veierland Vel. Det er et av flere forhold de ber kommunen se på når det skal legges planer for kommunen og Veierlands fremtid. Her kan du se noen av de sentrale punktene: