Kommunen har sendt ut brev til huseiere langs 38 veier og sagt opp avtalen: – Dette finner vi oss ikke i!

Etter mye fram og tilbake er det besluttet; Alle de private veiene i kommunen tilbakeføres, og fra nå av må huseierne betale drift og vedlikehold selv.