Kjetil vil legge om denne veien på Tjøme: - Uholdbar situasjon, med flere nesten-ulykker

Kjetil Herland er opptatt av å få i gang arbeidet med en ny trasé for Ormeletveien.