Våtmarker er truet av utbygging og tørrlegging – si nei til Hjemseng Brygge!

Fortsatt nedbygging av våtmark er alvorlig etter alle målestokker, i en tid der vi har forpliktet oss til å kraftig redusere tap av natur.  Her en krikkand.

Fortsatt nedbygging av våtmark er alvorlig etter alle målestokker, i en tid der vi har forpliktet oss til å kraftig redusere tap av natur. Her en krikkand. Foto:

Av

Beskyttelse av våtmarka har alltid vært en prioritert oppgave i naturvernarbeidet. Det er ikke tilfeldig.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Tønsbergs Blad) Våtmarksområdene er svært rike på biologisk produksjon, og er helt avgjørende for fuglene våre som matfat til alle årstider. NOF er sjokkert over planene ved Hjemseng brygge, og ber om at politikerne sier nei til det planlagte inngrepet.

De fleste vet at våtmark er spesielt viktig for fugler. Områdene vekk fra fjære og vann kan være fattig både i mangfold og antall fugler, men det fuktige elementet gjør utslaget. I våtmarka tripper den lille linerla på mudderet sammen med ender i alle fasonger og farger. På kort tid har man gjerne oppdaget flere titalls arter. Her er den biologiske produksjonen påtakelig stor, og fuglene vet å utnytte dette. Forslitt og oppbrukt, men likevel, merkelappen super-natur er en god beskrivelse på våtmark. For fuglene representerer våtmark et gedigent matfat.

LES OGSÅ: Ja til Hjemseng Brygge - av flere årsaker

Den økologiske funksjonen til våtmarksområder kan derfor ikke understrekes nok. Arealene er ofte små, men brukes av fugler langt utover selve arealet. Svaler og ulike småfugler fanger insekter til sultne små, og under høst- og vårtrekket får våte områder besøk av utallige gjester langveisfra. Det er i våtmarka de samles. Her er det mat og ro.

LES OGSÅ: Færder Ap dropper medlemsmøte om Hjemseng Brygge

Alle arter er tilpasset miljøet de lever i, men noen arter er mer utpregete habitatspesialister enn andre. Dette gjelder i høyeste grad arter som enkeltbekkasin, rødstilk og rørsanger. For disse artene vil fortsatt tap av våtmark være ensbetydende med færre individer, siden leveområdene deres allerede er begrenset og knyttet til noen få typer naturmiljø.

LES OGSÅ: Hjemseng Brygge: Hva gjør du når fortiden innhenter deg?

Hjemseng Brygge er svært naturskadelig

Til tross for at utbygger har moderert utbyggingen fra det første forslaget, er det fortsatt utbygging av viktig våtmark det er snakk om. Og fortsatt blir prosjektet profilert som «grønt» Det er det ikke! Det har den ikke! I tillegg til de konkrete, fysiske arealbeslagene vil Hjemseng Brygge bety en total forandring av et unikt og flott naturområde til en tumleplass med betydelige forstyrrelser og forringing. Nedbyggingen av strandsonen må opphøre, det er ikke i allmennhetens interesser med nye boligblokker som barriere mot sjøen.

LES OGSÅ: Ap-Ellen vurderer utmeldelse etter Hjemseng-saken

For fuglene betyr det at de mister et av de siste fristedene i området. Fuglene er avhengig av strandsonen og områdene rundt selve våtmarka for å hekke og raste – enhver innskrenkning av leveområdene vil gå ut over fuglebestandene. Gruntvannsområdet med sivskogen, grensende til dyrket mark i sør, må sees i en helhet. Den økologiske funksjonen er meget stor sammenlignet med det meste av annet areal på Nøtterøy. Litt fuktareal fremfor blokkene hjelper lite. Det ligger også inne planer om mudring i prosjektet, noe som i seg selv er særdeles skadelig.

LES OGSÅ: Nå er det ni politikere som kommer til å få noen telefoner

Kritisk for kystnær våtmark i Sør-Norge

Våtmark er den naturtypen som forsvinner hurtigst i verden. Over 80 % er allerede tapt. Våtmarker er også et av økosystemene som kommer dårlig ut i Naturindeks for Norge. Dette skyldes fragmentering, elveutretting, oppdemming, torvhøsting, oppdyrking og nedbygging til industriområder og annen tettbebyggelse.

LES OGSÅ: Utbygger Andreas tapte i første runde om Hjemseng: – Kommer ikke til å satse på Færder om dette står seg

Spesielt våtmark i lavlandet i Sør-Norge er under sterkt press. For eksempel: Av 15 elvedeltaer i Midt- og Vest-Norge er totalt 86 prosent av landarealet nedbygd eller nyttet til intensivt jordbruk. Fortsatt nedbygging av disse er alvorlig etter alle målestokker, også dersom Norge skal oppfylle Biomangfoldkonvensjonen, der vi har forpliktet oss til å kraftig redusere tap av naturlig habitat.

LES OGSÅ: Hjemseng Brygge åpnes for alle

Ta ansvar for vår felles fremtid!

Gjennom plan- og bygningsloven (PBL) reguleres alt areal som ikke er vernet, dvs. ca. 83 % av Norges areal. Kommunene er dermed våre viktigste arealforvaltere. Etter at regjeringen har svekket den statlige forvaltningens mulighet til å overprøve kommunale vedtak er dette mer sant enn noen gang. Mange flinke kommunepolitikere tar med seg omsorg og kunnskap om naturen inn i møterommene.

LES OGSÅ: Advarer mot bygge-nekt og boplikt på Hjemseng: – Det finnes ikke gode argumenter for å si nei til utbygging

Vi trenger flere slike! Nå håper vi politikerne i Færder kommunestyre tar et slikt ansvar.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.