Varsler pålegg og tvangsmulkt for 19 ulovlighetsforhold på Midelfart-eiendommen

Lista over forhold Færder kommune mener ikke er som de skal på Hermine Midelfart og Peter Mallings fritidseiendom på øya Gryteskjær, er lang. Det handler både om selve fritidsboligen, uteområdene og brygger. Nå varsler kommunen neste skritt i saken for å få det hele inn i lovlige former.