(Haugesunds Avis)

KLIMA: Det kan spare kommunene for store kostnader.

I løpet av dette århundret kan havnivået i Norge ha steget med en halv meter. Områder som ligger lavt og nær havet, vil derfor bli mer utsatt for stormflo i framtiden.

Det kan få konsekvenser for bygninger, annen infrastruktur, landskap og natur i vannkanten.

LES OGSÅ: Dette vil vi få mer av i Norge

Med bakgrunn i FNs klimapanels framskrivninger har forskere ved Statens kartverk utviklet en løsning som gjør det mulig å visualisere konsekvensene av framtidens stormfloer og havnivåendringer.

I Kartverkets nye verktøy har forskerne lagt inn detaljert informasjon om stormfloenes påvirkning i terrenget. Kartet gir statistikk over bygninger, arealer og oversikt over veier som er utsatt for oversvømmelse fra havet.

LES OGSÅ: Slår alarm om flomberedskapen i norske kommuner
 

– Når man zoomer inn på hytta si og ser hvordan en stormflo kan se ut i 2090, blir det enklere å ta innover seg hva konsekvensene faktisk vil være, sier forsker Kristian Breili i Kartverket til NRK.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener verktøyet vil bli viktig i både kommunal og privat planlegging i framtiden.

Hun mener det nye kartet vil være spesielt viktig for kommuner og mindre virksomheter, samt for privatpersoner, som ikke har ressurser til å gjøre egne analyser.

– Vi vet at det blir både mildere og våtere vær. I Norge bor 75 prosent av befolkningen langs kysten. Vi er en kystnasjon og trenger derfor et slikt verktøy, sier Mæland.

LES OGSÅ: Refser innsatsen mot flom og skred

Kun halvparten av norske kommuner har per i dag kartlagt hvor sårbare de er for stormflo. Tiltaket kan derfor gi store samfunnsøkonomiske besparelser gjennom bedre planlegging i framtiden. (ANB-NTB)