Uvisst når campingsesongen kan starte

Campinggjestene i distriktet går en usikker tid i møte.