Utsetter planlagte tilsyn

Færder kommune utsetter planlagte tilsyn inntil videre, med vil rykke ut hvis det kommer inn varsel om fare for liv, helse eller uopprettelig skade.