Utbygger forsikrer at mikrohyttene ikke vil ha vesentlig negativ virkning på naturmiljøet - den svelger jeg ikke

Av