UP slo til på samme sted for tredje gang – det ble dyrt for mange