Uenig med handelsstanden: Velforeningen mener det bør stenges for trafikk her så snart som mulig

Teie Vel har klare meninger om fremtidens Teie torv.