Gå til sidens hovedinnhold

Ubudne gjester har herjet i hytta til 16,5 mill. - nå vil de rive

- Det er en «once in a lifetime»-mulighet, sa megler Tore Solberg da den rødmalte hytta med tilhørende anneks ble lagt ut for salg på vesle Måkeskjær ved Hvasser i sommer. Budrunden endte på 16,5 millioner. Men noen måneder etter salget søkes det om riving.

For abonnenter

En grunn skal være at ubudne gjester fra dyreriket har flyttet inn i hovedhytta.

Eldre hytte

- Eksisterende fritidsbolig og anneks er oppført cirka 1940, og har behov for modernisering. Hytta fremstår som lite praktisk og er av en standard som ikke imøtekommer dagens krav. Det er også vesentlige ødeleggelser som følge av at minkdyr har tatt bolig i hovedhytta, skriver Jonas Østhagen Hamar i Logg Arkitekter i søknaden om dispensasjon.

Han har heller ikke latt seg sjarmere av arkitekturen på den gamle bebyggelsen.

- Arkitekturen vurderes til ikke å ha noen bevaringsverdige kvaliteter, og uttrykket er svært prangende, med rødmalt panel og grønn, glasert takstein, mener Østhagen Hamar.

Slik vil de ha det

På oppdrag for kjøperne, Julie B. Flaaten Halvorsen og Magnus Halvorsen fra Oslo, har arkitekten tegnet en langt mer moderne hytte og anneks i funkisstil.

Bebygd areal reduseres fra vel 110 kvadratmeter til 109 kvadratmeter. Plattinger vil også oppta færre kvadratmeter, et 15,5 meter tett rekkverk vil bli fjernet og steinmurer skal det også bli mindre av. Avstanden til sjøen planlegges økt både når det gjelder hytte og anneks, og begge bygningene er planlagt lavere enn de som står her nå.

(Saken fortsetter under illustrasjonen)

Alt dette oppgis som fordeler med tanke på å få en dispensasjon. Det nevnes også at:

- Det vil bli innlagt vann og avløp – uten en økning i areal.

- Det vil ikke gjøres noen irreversible terrenginngrep i forbindelse med tiltaket.

- Materialvalgene medfører at fritidsboligen blir mindre iøynefallende og at den vil gli vesentlig bedre inn i landskapet.

- Allmennhetens ferdsel opprettholdes/forblir uendret.

- Livsmiljø for planter og dyr på eiendommen forblir uendret - (selv om minken kanskje må finne seg en annen bolig nå, red. anm.)

Dette mener friluftsrådet

Det er kommet én nabomerknad til saken.

Den er fra Oslofjordens Friluftsråd siden de eier det offentlige friområdet Uleholmen, bare noen titalls meter unna.

- Ny bygningsmasse bør søkes etablert slik at den glir fint inn i landskapet, med minst mulig eksponering mot friområdet. Vi anbefaler også et nøytralt fargevalg. Store glassflater reflekterer erfaringsmessig en del sollys og bør unngås blant annet mot friområdet. Totalt areal med bygg på Måkeskjær bør ikke økes, heller søkes redusert. Vi ser gjerne at en slår sammen eksisterende bygg på skjæret fremfor å ha flere bygningskropper da dette gir et mindre fot-/arealavtrykk. Skjæret er ellers i stor grad nedbygd og delvis planert og en bør derfor fremover unngå ytterligere tiltak. Eksisterende svaberg må blant annet bevares, skriver Kjetil Johannessen i friluftsrådet.

Dette svarer arkitekten

Arkitekt Jonas Østhagen Hamar har svart på merknaden, og mener de er på linje med hverandre når det gjelder at ny bebyggelse skal gli inn i terreng, nøytrale fargevalg, at totalt areal ikke øker og at svaberget ikke skal skades.

- Der vi da ikke er i overenstemmelse med merknad, er på punktene store glassflater og sammenslåing av bygningsmasse. Vi viser til at det vil bli brukt glass av lav refleksjonsgrad og noe bruk av trespiler foran glassflatene for å bryte opp/skape noe skjerming. Samtidig mener vi at hyttas plassering gjør at det er et ønske om en del glass/utsikt. Når det gjelder å slå sammen bygningsmasse, har vi et ønske om å disponere arealene slik det er søkt. Mengden areal og platting som befinner seg helt nede i vannskorpa ved dagens røde anneks er vesentlig redusert og flyttet inn i hovedhytta i søkte utkast, skriver arkitekten.

Vi har vært i kontakt med eier Julie B. Flaaten Halvorsen. Hun ba om å få tilsendt spørsmål rundt saken på epost, men ønsket likevel ikke å svare på spørsmål utover det som er beskrevet i selve søknaden. Hun kunne imidlertid fortelle at de har vært på jakt etter hytte i området Hvasser/Brøtsø en stund.

Kommentarer til denne saken