- Her har det skjedd det som ofte skjer når snorer klippes og planer skal realiseres!

Artikkelen er over 1 år gammel

- Kanskje ansvaret for vedlikehold ikke var tilstrekkelig fordelt, eller avtaler med grunneiere ikke var helt ferdig forhandlet, undres Tellef Lund i Lions Club Tjøme. Og det er en av turstiene på Tjøme han snakker om.