Får ikke støtte til støyskjerming – vil bygge gjerde selv

Det er mye trafikk på Vestveien på Tjøme, men en grunneier der får ikke støtte til støyskjerming. Dermed er tanken å sette i gang med et prosjekt i egen regi.