- Kommunen kutter hekker - dette gjerdet bør også kuttes

Den siste blokka i prosjektet Ørsnes Brygge er snart ferdig. Gjerdet som er satt opp foran den, synes en av naboene ikke noe om.