Ønsker seg fartshumper på Hvasser: - Generelt holder mange bilister uforsvarlig stor fart på denne strekningen

Oppegårdsveien er nok en av de mest idylliske veiene på Hvasser. Men det er også en vei hvor mange holder altfor høy fart.