Her har de fått tips om mange bilister med høy fart - nå skal kommunen sjekke om det stemmer

Er det tilfelle at mange kjører altfor fort gjennom den idylliske Oppegårdsveien på Hvasser?