Torød Vel fortsetter sin kamp for huset fra 1700-tallet - men eieren har slett ingen planer om å selge det eller gi det bort

- Huset har stor verneverdi, og sommel fra avdelingen for bygningsvern i fylkeskommunen har gjort at bygningen fremdeles ikke er fredet.