Monica Mæland (H) skryter av kommunesammenslåing, og varsler at Færder og Tønsberg kan bli aktuelt

I løpet av fire år vil antall kommuner i Vestfold være redusert fra 14 til seks. – Vestfold er dermed desidert best i klassen når det gjelder kommunesammenslutninger, sier kommunal- og moderniseringsminister Mæland (H).