I fjor forsøkte denne gjengen å løse opp 312 konflikter

Konfliktrådet i Vestfold har fra januar 2016 oppnevnt nye meklere over hele fylket. Sittende foran fra venstre Gro Østby (Larvik), Sanne Sanchez (Tønsberg), Torill Sina Billing (Tønsberg), Lars Løvald (Tjøme), Kristin Manvik (Stokke). Fra venstre Svein Roppestad (seniorrådgiver Konfliktrådet), Petter Hveem (Tønsberg), Agron Tahiri (konfliktrådsleder), Tore Hagen (Horten), Merethe Eltvik (Tønsberg), Anne-Berit Holden (Sandefjord), Roy Bjelke (Sandefjord), Paal Arnesen (Andebu), Ellen Oliver (ungdomskoordinator og megler i Re), Knut Erik Orskaug (Tønsberg), Widar Pedersen (Holmestrand), Eyvind Bjørnstad (Horten), Linda Graff Haugland (Sandefjord), Marianne Kaasa (Horten), Noushin Niknam (Sandefjord), Bjørn Lindvig (Horten).

Konfliktrådet i Vestfold har fra januar 2016 oppnevnt nye meklere over hele fylket. Sittende foran fra venstre Gro Østby (Larvik), Sanne Sanchez (Tønsberg), Torill Sina Billing (Tønsberg), Lars Løvald (Tjøme), Kristin Manvik (Stokke). Fra venstre Svein Roppestad (seniorrådgiver Konfliktrådet), Petter Hveem (Tønsberg), Agron Tahiri (konfliktrådsleder), Tore Hagen (Horten), Merethe Eltvik (Tønsberg), Anne-Berit Holden (Sandefjord), Roy Bjelke (Sandefjord), Paal Arnesen (Andebu), Ellen Oliver (ungdomskoordinator og megler i Re), Knut Erik Orskaug (Tønsberg), Widar Pedersen (Holmestrand), Eyvind Bjørnstad (Horten), Linda Graff Haugland (Sandefjord), Marianne Kaasa (Horten), Noushin Niknam (Sandefjord), Bjørn Lindvig (Horten). Foto:

Stadig flere tar direkte kontakt med Konfliktrådet i Vestfold for å få hjelp. Fortsatt er det voldssakene som dominerer.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– Det har vært stabilt når det gjelder antall henvendelser. Vi har bare ti saker mindre enn i fjor, oppsummerer Agron Tahiri, leder i Konfliktrådet i Vestfold.

Konfliktrådene i Vestfold mottok 312 saker i 2016, noe som er en nedgang på ti saker fra året før. 

Sakene fordeler seg på 154 straffesaker og 158 sivile konflikter.

Dette gjelder både nabokonflikter, økonomiske saker og andre saker der man har behov for å snakke sammen etter lovbrudd eller når en uenighet eller konflikt har oppstått.

Antall personer fordeler seg på 103 kvinner og 273 menn. Flest er i alderen 15 til 18 år.

Tallene viser at flere henvender seg direkte til Konfliktrådet i Vestfold.

Mens det var 72 personer som tok kontakt i 2015, økte dette til 105 i 2016, en økning på 44 prosent.

– Vestfolding bruker oss godt, men vi ønsker at de bruker oss enda mer. Vi håper at de føler at det er lett å ta kontakt. Alle møter er frivillige. Og så er jo tjenesten vår gratis, påpeker Tahiri.

I gjennomsnitt tok det 29 dager fra saken ble mottatt til den ble avsluttet.

– Det er vi fornøyde med. For begge parter er det viktig å få ordnet opp og snakke sammen så fort som mulig, sier  

Nyttig å møtes for begge parter

De 70 voldssakene fra fjoråret omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente- til vold i nære relasjoner.

– Forskning viser at ofre for slike handlinger kan ha godt utbytte av å møte lovbryteren ansikt til ansikt. Det kan bidra til at hendelsen bearbeides og angsten reduseres. Samtidig kan et slikt møte forhindre nye lovbrudd ved at gjerningspersonen får et innblikk i konsekvensene av sine handlinger, sier Tahiri.

– I slike saker megler vi ikke, vi tilrettelegger for samtale etter en alvorlig hendelse har skjedd. Det er ikke bestandig det er så mye å megle om, men mye snakke om.

Flere butikktyverier

De nest største kategoriene butikktyverier (50 i 2016 og 44 i 2015) og mobbing/trusler saker (43 i 2016 og 32 i 2015) har hatt en liten økning fra året før.

– Når det gjelder naskerisaker så er det viktig for oss at butikkene blir med på møter. Det håper jeg de fortsetter med. Ofte er dette barn og ungdom som har tatt små varer. Gjennom møte tilfører vi læring, sier han.

Siden juli 2014 kan ungdom mellom 15–18 år som har begått lovbrudd og trenger tett oppfølging over tid, idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.

Reaksjonene består av et ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer.

I løpet av 2016 har to ungdommer i Vestfold fått ungdomsstraff for første gang i Vestfold mens fire har fått ungdomsoppfølging.

Samarbeider med politiet

Overførte saker fra politiet fordeler seg slik mellom de ulike påtaleenhetene:

Tønsberg 66 saker (111 i 2015)

Sandefjord 58 saker (56 i 2015)

Horten 42 saker (like mange som i 2015)

Larvik 28 saker (31 i 2015)

Totalt 196 saker (249 i 2015)

Tahiri har ingen forklaring på at antall saker som overføres fra politiet har gått betraktelig ned, spesielt i Tønsberg.

– Vi vet ikke hvorfor det er sånn, og jeg har stusset litt på det selv. Men uansett synliggjør disse tallene at vi samarbeider tett med politiet.

Artikkeltags