Tragisk hvis industrien får bygge i skogen på Barkåker

POPULÆR: Den nye lysløypa brukes mye av dem som bor på Barkåker, men også av fok fra andre steder i distriktet.

POPULÆR: Den nye lysløypa brukes mye av dem som bor på Barkåker, men også av fok fra andre steder i distriktet. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Dere politikere er valgt av oss for å tenke langsiktig og fremtidsrettet. Det å ta 700 mål skog til industri, når det er områder i nærheten som, ved bedre planlegging kan benyttes, blir tragisk.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. (Tønsbergs Blad) Åpent brev til Tønsberg kommune, ordfører Petter Berg og gruppeledere i de politiske partiene i Tønsberg bystyre:

På et infomøte på Sem 14. november ble Barkåkers befolkning informert om planer for et stort industrifelt i skogene nord for Barkåker.  Møte ble avholdt fordi Barkåker velforening ba om det.  Heldigvis har Tønsbergs Blad vært flinke til å omtale saken, slik at saken nå sikkert er kjent for de som blir berørt.

LES OGSÅ (+):  Stort engasjement mot gigantanlegg

Viktig turområde

Sverdstad-, Brekke- og Tangsrød skogene/områdene har i alle år vært områder hvor mange mennesker har hatt sitt turområde både sommer og vinter.  Barkåker Idrettsforening har i alle år benyttet områdene til div. arrangementer, som langrenn, hopprenn og orienteringsløp. 

Barkåker IF har lagt betydelige beløp i et o-kart over området. I de siste 50 år har vi hatt merkede turløyper i området. Disse løypene er knyttet sammen løypene som går til Skoppum/Borre.  Vi har hatt hoppbakker og skileikområder, lysløype og andre oppkjørte skiløyper. Alt dette har vi benyttet i god forståelse med grunneiere.  I dag er hoppbakken borte men ny lysløype er tilkommet. Denne er bygget av klubbens medlemmer og lokale entreprenører, gjennom et godt samarbeid med grunneierne.

Turterrenget nord for Barkåker benyttes av flere enn dem som bor på Barkåker, hit kommer det folk fra hele Tønsberg området. Skogene er også nærmiljøet for dem som bor i Undrumsdal.  Det er med andre ord et ganske stort rekreasjonsområde for mange mennesker, som nå vurderes omdisponert til næringsområde.  I området er det naturlig nok også et rikt dyreliv som vil bli berørt av planene. 

LES OGSÅ: Datalager på Barkåker? Nei takk!

Vi går jo tom for skog

Det fremkommer at utbygger må reinvestere i ny lysløype og gjøre området attraktivt som turområde.  Problemet er at det ikke mer skog igjen til nye løyper.  Barkåkers turterreng må altså flyttes lenger nord, til Tangsrød, som er tre km unna.  Det vil si at eventuell ny lysløype må gå i åpent terreng i 2,5 km før den møter skog.

Tønsberg kommune har nå plutselig hastverk. Den skal gi tillatelse til regulering av kommunens STØRSTE industriområde i løpet av fire uker, helt håpløst.  Slike STORE beslutninger pleier å ta år. Det må en bedre begrunnelse til, enn at grunneierne har fått et godt tilbud på 700 mål til næring.  Et område på 700 mål så nært E18 ville alle fått et godt tilbud på.  Det at grunneiere har fått et tilbud kan ikke automatisk gi muligheter til regulering.

LES OGSÅ: Det kan bli langt til turområdene for folk på Barkåker

Hvis nå kommunen gir tillatelse til regulering, hva da? Vil den være begrenset til kun datalager som kan bygges? Jeg tror ikke investorer går med på en så begrenset regulering, her vil det garantert bli åpnet for andre muligheter, som igjen kan forandres, hvis tomtene ikke lar seg selge.

LES OGSÅ (+):  Her står innbyggerne i kø for å skrive under på protestlista

Ikke fortell oss om anlegsstøy

Barkåkerfolket vet hva anleggsstøy er.  Gjennom jernbaneombyggingen har vi erfaring med hvordan dette påvirker nærmiljøet.  Mye støy og lange arbeiderdager vil i mange år påvirke turmiljøet.  Her vil det garantert bli mye helgearbeid.  Utvikling av et 700 mål stort område tar helt sikkert 10 år, det må tas med i beregningene for hva et turområde er verdt.  Støy, støv og de visuelle inngrepene, må taes med i beslutningene.

I forbindelse med BaneNors utbygging av strekningen Barkåker-Nykirke, vil det bli lett tilgang til masser, som kan brukes i indrustrifeltet som ønskes bygd. Dette er det jo bare utbygger som tjener på. Det kan da vel ikke være noen grunn for gi tillatelse til regulering.  BaneNor har sine planer klare, så de påvirkes ikke av tillatelse til regulering.

Skal vi omringes av industri?

Næringsområdet sør for Barkåker, som «aldri» skulle komme nord for jernbanen, kommer nå helt inntil skolen og idrettsanleggene våre.   Hvis det også blir regulert et industrifelt nord for sentrum, vil Barkåker være omgitt av to store industriområder. 

Dere politikere er valgt av oss for å tenke langsiktig og fremtidsrettet.  Det å ta 700 mål skog til industri, når det er områder i nærheten (Ødegården) som, ved bedre planlegging kan benyttes, blir tragisk.  Tenk på hvor mange mennesker deres beslutninger påvirker.  Utbyggers kostnader må ikke påvirke deres beslutninger.  Dere skal hjelpe dem til å se muligheter i de områder dere fremlegger.

LES OGSÅ: Barkåkerskogen er truet – av kommunen

Når det gjelder kommunale inntekter, blir de lik null. Store internasjonale datafirmaer skatter kun i utlandet et sted.  250 arbeidsplasser hvor maks 50 prosent vil bo Tønsberg gir heller ikke de store pengene.  Hvis nå dere gir tillatelse til regulering, og datafirmaene ikke kjøper tomt, hva da?

Dette handler ikke om en lysløype, dette er mye større. Det omfatter turområdet for mange mennesker og et rikt dyreliv.

Even Cudrio

Leder i Barkåker IF

Artikkeltags