Veien Rolf ønsker seg på Tjøme: - Det er langt over det kommunen har mulighet til

Ormeletveien er en fylkesvei, og ønsket Rolf Eriksen og Kjetil Herland på Ormelet har om en ny vei, ser derfor ut til fortsatt å ligge fram i tid.