Ber kommunen kikke på trafikktiltak på Lindhøy

Det bygges i disse dager på Lindhøy. Her skal det bli ny barnehage. Også flere boenheter i nærheten vil skape mer trafikk.

Det bygges i disse dager på Lindhøy. Her skal det bli ny barnehage. Også flere boenheter i nærheten vil skape mer trafikk. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

I disse dager bygges det ny barnehage og det er planlagt flere boliger på Lindhøy. Naboene frykter for trafikken.

DEL

Ormeletveien 31 skal reguleres for rundt åtte boenheter, og det er i den forbindelse naboene kommer med innspill til Tjøme kommune. De understreker at de ikke er mot noen utbygging, men har en del ønsker rundt de trafikale forholdene i og ved Lindhøy-krysset.

- Lindhøy antas å være det mest trafikalt belastede området i Tjøme kommune og ikke minst også av de mest sårbare trafikantgruppene relatert til barn og unge, skriver de.

Det er naturlig i og med at området huser skole, SFO, barnehage, parkering og idrettshall, og den nye barnehagen som bygges nå har også kapasitet på 120 barn.

LES OGSÅ: Gleder seg til å få ny barnehage

Naboene har derfor satt opp ei liste over forbedringer og sikringstiltak i området, som de håper kan ses nærmere på.

- Utvidet bruk av 30-sone.

- Mer bruk av fartsdempere.

- Omlegging av Lindhøy-krysset til rundkjøring.

- Skilt på sykkel-/gangsti ved Lindhøykrysset.

- Skilt i bunnen av Lindhøybakken som deler sykkel-/gangstiene.

- Hilsetuting forbudt, det vil si foreldre som tuter på barna sine.

- Undergang for sykkel-/gangsti i bunnen av Lindhøybakken.

- Elektronisk varslingssystem.

- Bruk av fotoboks.

- Etablering av busslomme ved eksisterende stoppested.

- Hyppige fartskontroller og tilstedeværelse av politi.

- Elektronisk fartsmåler.

- Lysregulerte gangfelt.

De berørte veiene, Ormeletveien og Helgerødveien, har fylket ansvar for, og naboene håper kommunen også kan henvende seg dit.

- Som naboer og brukere av området vil vi med dette innspillet bidra til å sikre området trafikalt og dermed være i forkant av å hindre framtidige alvorlige ulykker, avslutter de.

LES OGSÅ: Rigger anleggsområde på Lindhøy

Nå er de i gang på Lindhøy 

Artikkeltags