Denne gangen håper vi det skjer noe på Grepan

Allmennhetens interesser må være et sentralt forhandlingskort for det offentlige hvis Grepan-eiendommen skal utvikles.