Dette vil vellet på Tjøme: Mer friområde og kyststifokus

Det kommer inn mange innspill til kommuneplanens arealdel for de neste årene i Færder kommune om dagen, og ett av den kommer fra Sydhavna Vel på Tjøme. Her ser du hva de vil.