Tillitsvalgte reagerer i ungdomsskolesaken: - Så vidt vi er kjent med, er verken foreldre, elever, SU, FAU eller ansatte ved skolene informert eller hørt

Tillitsvalgte på både Tjøme ungdomsskole og Lindhøy barneskole har skrevet brev til politikerne i Færder før budsjettbehandlingen i kommunestyret i kveld, der framtida til Tjøme ungdomsskole vil tas opp.