Ikke tilfredsstillende vedlikehold eller elevtoaletter og for høyt radonnivå: Tjøme ungdomsskole fikk pålegg om å rette avvik

Det er ett år siden det ble gjennomført tilsyn fra miljørettet helsevern i Vestfold på Tjøme ungdomsskole. Rapporten fra tilsynet var klar i mai, og nå i høst har kommunen svart. Det var fire avvik som måtte rettes.