Seks avvik igjen før godkjent skole på Lindhøy

Før jul gjennomførte miljørettet helsevern tilsyn ved Lindhøy skole på Tjøme. Skolen er ikke godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.