Man kan bare begynne å forestille seg hvor mye skolene har hatt å si for barna og familiene deres.

Men i det store jordskjelvet i Nepal i 2015 gikk det hardt ut over skolen i Katmandu. Nå trenger fadderforeningen Tso Pema Tibetansk skole å få stablet midler på beina for å bidra til at skolen i Katmandu blir bygget opp igjen.

Dette er blitt et åndelig oppdrag

Vilhelm Schjelderup fra Tjøme begynner å bli en gammel mann. Han er født i 1931, er lege og akupunktør, og Schjelderup er en av pionerne innen naturmedisin i Norge. Han utdannet seg til akupunktør på -70 tallet som en av de første legene i Norge.

I tillegg til legegjerningen har han vært en engasjert initiativtaker og pådriver for fadderforeningen Tso Pema Tibetansk skole, og har støttet opprettelse og drift av en skole i Nord-India og etter hvert tre i Nepal.

Det er det denne historien handler om.

Kailash-skolene er primært opprettet for å gi barn av den tibetanske minoritetsbefolkningen i Nepal en god, moderne utdannelse, samt å ta vare på tibetansk språk og kultur.

150 kroner i måneden er nok til skolegang for ett barn.

Nå har de fått en framtid

Det var møtet som Vilhlem hadde med Lama Gondup i 1989 som la grunnlaget for skolene, og for fadderforeningen som har klart å drifte skolene ved hjelp av små donasjoner i to tiår.

Lama Gondup hadde en drøm om å starte en skole for barn av den tibetanske minoritetsbefolkningen.

Disse var fattige og hadde ikke skoletilbud.

Han ønsket at barna skulle få et moderne skoletilbud som også underviste i tibetansk språk og kultur som står i fare for å forsvinne.

Vilhelm Schjelderup ble veldig begeistret for denne ideen og bestemte seg for å bidra til å virkeliggjøre denne drømmen, og startet fadderforeningen Tso Pema her i Tønsberg.

Det har gitt mange tusen fattige barn, som ellers ikke ville få gå på skole, en framtid.

– Undervisningen fungerer veldig fint, sier Vilhelm selv.

– Og vi ivaretar tibetansk språk og kultur, noe som også var en del av målsettinga, forteller han. – For tibetansk kultur er en del av verdensarven, og den må vi ta vare på.

På bildet ser du hvordan undervisningen foregår.

 

Går uavkortet til saken

I årenes løp har de samlet inn mye penger. Mange bekker små har gjort at dette har lykkes.

– Dette er barn hvor mange av foreldrene er analfabeter, men nå kan barna komme hjem og lese for foreldrene sine, fortsetter Anne- Marie Corcoran Simonsen. Hun er en av flere frivillige som jobber gratis for prosjektet, og som sitter i styret.

Selv om det hele startet som et rent tibetansk initiativ, så har Schjelderups norske fadderforening vært en svært viktig bidragsyter for å få det til å gå rundt.

– Alle pengene går uavkortet til prosjektet, så her er det ingen korrupsjon. Vi får utrolig mye ut av hver eneste krone som blir gitt. At skoleprosjektet eksisterer den dag i dag, og med enda flere barn, er et bevis på at dette fungerer, sier Anne- Marie.

– Det er enormt å tenke på hvilke ringvirkninger Lama Gondup og Vilhelm Schjelderup har gitt i lokalsamfunnet.

– Vi er alle sammen frivillige som jobber gratis, fortsetter Håkon Lunde, som har vært aktiv i styret i mange år, og som nå har overtatt ledervervet i styret etter Vilhelm Schjelderup.

Skoler med godt rykte

Ikke bare tar de vare på tibetansk språk og kultur, men dette er altså blitt svært gode skoler. Så gode at noen høykaste-hinduer velger å betale for å la barna sine gå der. På landsbasis ligger de helt i toppen på nasjonale prøver.

Skolene blir berømmet av Dalai Lama og av nepalske myndigheter. For dette er en smeltedigel, her går kasteløse elever og høykaste om hverandre, her er det både hinduer og buddhister, nepalske og tibetanske barn.

– Det er nettopp slikt vi trenger i en tid som dette, kommenterer Vilhelm. Norad har også laget en evalueringsrapport, som kom i 2010 over Kailash-skolene. I likhet med nepalske myndigheter kaller de skolen en mønsterskole.

De aller fleste ved Kailash-skolene fullfører utdannelsen sin, det er ingen selvfølge ved nepalske skoler.

– Lærerne som underviser er idealister og får mindre betalt enn lærere ved andre skoler. Fordi skolen har så godt renommé er det ikke vanskelig å få tak i lærere. Mange har selv vært elever ved en av Kailash-skolene forteller de.

Når elevantallet for de fire skolene per dags dato er 2.150 barn og ungdom, kan man selv tenke seg hvor store ringvirkninger dette har hatt over år, for det er ikke bare barna som får en ny framtid. Men hele familien.

Nå trenger de ny skolebygning

Skolen ble ødelagt i skjelvet. I dag foregår undervisningen i skur.

 

Selv om skolen ble bygget av Norad-midler, kan de ikke få støtte fra Norad til gjenoppbygging fordi reglene har blitt strengere. Organisasjoner som skal motta hjelp, må dokumentere korrupsjonsforebyggende tiltak. Det koster penger.

– Til det er vår forening for liten, forteller Anne- Marie, men de har likevel en god nyhet. Og det er at tyske myndigheter skal betale en del av prosjektet. De starter arbeidet med bygging allerede denne måneden.

– Vi trenger rundt en million kroner når vi starter vår del av prosjektet, sier de.

– I tillegg til at vi ønsker oss flere fadderforeldre er selvsagt også bedrifter og organisasjoner som vil være med å sponse, hjertelig velkomne sier de.

Skolen skal være ferdig i 2019. Det er lagt opp til enkel standard.

– Kailash-skolen og fadderforeningen Tso Pema er en solskinnshistorie. Det viser at få mennesker kan få til uendelig mye. Ønsker du å være med oss å bygge ny skole og være en del av dette, koster det deg bare 150 kroner i måneden, sier de.

De oppfordrer alle til å ta kontakt, eller til å ta en titt på hjemmesidene deres, som du finner hvis du søker på Kailash-skolene. Og så har de selvsagt en Facebook-side.