Gå til sidens hovedinnhold

Tjøme kommune sender rapporten til politiet

Artikkelen er over 3 år gammel

Tjøme kommune har i dag sendt BDOs gransking av byggesaksavdelingen til politiet for vurdering.

Det går fram av en pressemelding Tjøme kommune har sendt ut i dag.

– BDO-rapporten gir en gjennomgang av fakta i saken i henhold til mandatet for granskingen. Vi har de siste ukene arbeidet systematisk og grundig med funnene i rapporten og opplysninger som har fremkommet i etterkant. Vi har også løpende vurdert om saken har strafferettslige sider, sier konstituert rådmann Johnny Steinsvåg.

– I møtet i kontrollutvalget i forrige uke ble det fremsatt alvorlige påstander om straffbare handlinger, og det ble også besluttet å iverksette en juridisk vurdering av korrupsjonsspørsmålet. Kommunens ledelse finner det derfor riktigst å nå oversende BDO-rapporten til politiet for en vurdering, sier Steinsvåg videre.

Hensyn til ansatte

Det er hensynet til kommunens ansatte og en eventuell fremtidig politietterforskning som gjør at kommunens ledelse nå har konkludert med at Sør-Øst politidistrikt bør vurdere om det foreligger mulige straffbare forhold i byggesaksavdelingen i Tjøme kommune.

– Dette innebærer ikke at kommunen har konkludert med at det har funnet sted korrupsjon. Det er et spørsmål vi mener er opp til politiet å vurdere. Kommunen har et arbeidsgiveransvar for medarbeidere som nå anklages for alvorlige straffbare handlinger. Vi er opptatt av at disse ivaretas på en mest mulig rettferdig og ryddig måte, sier Steinsvåg.

Kommunen oversender saken til politiet av hensyn til en eventuell fremtidig politietterforskning av saken.

– Vedvarende medieoppmerksomhet og en ny runde med eksterne undersøkelser av saken vil kunne påvirke en eventuell fremtidig politietterforskning. Også av den grunn er det nå mest ryddig at politiet ser på saken, sier Steinsvåg.

– Nødvendig å overlate til politiet

Ordfører Bente K. Bjerke sier følgende:

– Dette er en krevende og kompleks sak. Vi er opptatt av at saken håndteres på en god og ordentlig måte for alle involverte. Jeg mener det er nødvendig å overlate til politiet å vurdere om det har forekommet korrupsjon, sier Bjerke.

I BDOs rapport fremkom det blant annet at ansatte i kommunen har mottatt ytelser fra private aktører, og det fremkom påstander om at saksbehandlere hadde mottatt penger for å avgjøre saker. BDO fant ikke belegg for dette. Summen av disse påstandene er så alvorlige at det bør overlates til politiet å vurdere dem nærmere, mener kommunen.

– Oversendelsen til politiet er et resultat av det faktum som foreligger, sier konstituert rådmann Johnny Steinsvåg.

Politiet vil bli gitt fullt innsyn i granskingsmaterialet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.