Her er ulovlighetsstatistikken for fjoråret: - Saksmengden er stor og det må påregnes arbeid i flere år

Færder kommune har laget en strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging for 2020. Her går det fram hvordan de prioriterer arbeidet i året som nettopp har startet.