Vil beholde det ulovlige rommet mot å rive deler av båthuset på Tjøme-eiendommen: Fylkesmannen sier ja

Alle deler av fritidseiendommen i Bukkeliodden 54 på Tjøme som er vedtatt revet, ble ikke fjernet. Det er søkt om en løsning for å beholde et teknisk rom under jorda, og det forslaget er Fylkesmannen med på.