Fylkesmannen sier nei, mens hytteeieren klager på manglende ferdigattest og påberoper seg mulighet for søksmål

I Nautnesveien 129 er det blant annet søkt om 6,8 kvadratmeter større areal på fritidsboligen som står her. Det er ett av flere forhold Færder kommune fant da de kom på tilsyn og eiendommen har lenge stått på oppfølgingslista. Nå fraråder Fylkesmannen utvidelsen, mens eier klager på rekkefølgen i saken.