Fikk ja til ny hytte på 12 millioners eiendommen på Grimestad etter flere års prosess

De har planlagt i rundt tre år og byttet arkitekt på veien. Nå har eierne av fritidseiendommen fått ja til planene sine.