Tjøme-rektor skal ha fått munnkurv - det stiller kommunaldirektøren seg uforstående til: - I Færder kommune er åpenhet en viktig verdi

Anita Kvisle er rektor på Tjøme ungdomsskole, som for tida er et stort samtaletema på Tjøme siden tiltrengt rehabilitering kan bli utsatt eller elevene flyttet. Men saken kan ikke rektor si noe om.