Ledningsbrudd på Tjøme skadet fritidseiendom for over 100.000 kroner

I september ble det et brudd på en kommunal avløpspumpeledning ved Kjynna på Tjøme. Kloakkvannet fløt utover en idyllisk fritidseiendom og skadet flere eldre bygninger på tomta.