Det er avdekket flere ulovlige tiltak på Gryteskjær

Det er ikke bare fritidsboligen som ikke er bygget etter boka på Gryteskjær. Færder kommune finner hverken søknader eller tillatelser til flere terrasser, brygger og toalettbygg med dusj som er etablert på øya..